“ 4th International Academic Researches for Sustainability 2023

93

Gün

23

Saat

14

Dakika

36

Saniye

ÖZET GÖNDER ÖDEME KONGRE PROGRAM KİTAPCIĞI (10 Aralık Yayın) ÖZET METİN BİLDİRİ ŞABLONU TAM METİN BİLDİRİ ŞABLONU

4th INARS ULUSLARARASI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ 14 - 15 ARALIK 2023

Saygıdeğer Bilim İnsanları;

INARS Congress, 2023 yılı takvimi için dördüncü kongresini “ 4th International Academic Researches for Sustainability 2023” adıyla sonbahar döneminde gerçekleştiriyor."

“Sürdürülebilirlik” ana temasıyla, Türkiye ve dünyadan bilim insanlarını buluşturacak kongre,İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi katkılarıyla 14 - 15 Aralık 2023 tarihlerinde, YÖK'ün 6 Mart 2020 tarihli duyurusuna istinaden çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir.

 "Sürdürülebilirlik", günümüzde tüm dünyanın karşı karşıya olduğu önemli bir sorun haline gelmiştir. Doğal kaynakların sınırlı olduğu, iklim değişikliği tehdidi ve toplumsal eşitsizlik gibi küresel zorluklarla başa çıkarken, yeni fikirler ve multidisipliner yaklaşımlar gereklidir. "4th International Academic Researches for Sustainability 2023" kongresi, sürdürülebilir bir gelecek için inovasyon ve işbirliği konusunu ele almayı hedefler.

 Kongre teması, aşağıdaki ana başlıklar altında ele alınacaktır:

 • Çevresel Sürdürülebilirlik: İklim değişikliği, enerji kaynakları, su yönetimi, atık azaltma ve diğer çevresel konuların ele alınacağı bir platform.

 • Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal eşitsizlik, eğitim, sağlık, toplumsal adalet ve topluluk gelişimi gibi sosyal boyutları içeren disiplinler arası tartışmalar

 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik büyüme, yenilik, iş dünyası ve finansın sürdürülebilirlikle nasıl entegre edilebileceği konularında fikir alışverişi.

 • Kültürel ve Beşeri Sürdürübilirlik: Kültürel mirasın korunması, insan davranışları ve değerlerin sürdürülebilirliği ile ilgili araştırmalar.

 • Çapraz Disipliner Yaklaşımlar: Farklı disiplinlerin bir araya geldiği yenilikçi projeler ve multidisipliner işbirliği fırsatları.

 Kongremiz, akademik ve profesyonel dünyadan gelen katılımcıları, sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konuları tartışmak ve geleceği şekillendirmek için bir araya getirecektir. Her bir oturumda, sürdürülebilirlikle ilgili en son araştırmaları ve inovasyonları keşfedecek ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceksiniz.

 Alanında uzman araştırmacı ve akademisyenlerin oluşturduğu “Düzenleme Kurulu” rehberliğinde, uluslararası nitelikte düzenlenecek bilimsel kongrenin, akademik alana katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

 “ 4th International Academic Researches for Sustainability 2023” başlıklı kongrenin sunum dili (tercihe bağlı olarak)Türkçe veya İngilizce olabilecektir. Katılımcılar kongrede, hakem heyetinin onayladığı “Özet Bildirilerini” İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecektir.


Kongre bitiminde “Kongre Özet Kitabı” ISBN’li olarak ve e-kitap şeklinde yayınlanacaktır. Katılımcılar kongrede sundukları özet bildirilerini dilerse “Tam Metin Bildiri” olarak da gönderebilirler. Katılımcılar, intihal raporu ile birlikte iletecekleri “Tam Metin Bildirileri”ni hakem sürecinden geçtikten sonra “Tam Metin Kitabı”nda bölüm olarak yayınlanabilecektir. Dileyen katılımcı “hakemli bir dergi”de yayınlanması seçeneğini de tercih edebilir.

“Tam Metin Bildiri” kitabı ISBN numarası alınarak (Uluslararası Yayınevi / Artikel Akademi) tarafından yayımlanacaktır.

“Sürdürülebilirlik” temalı akademik çalışmalarınızla INARS Congress, “ 4th International Academic Researches for Sustainability 2023”ü onurlandırmanızı bekliyoruz.

Doç. Dr. Gözde MERT

Kongre Başkanı

INARS International Congress

KURULLAR

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK - Nişantaşı Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Recep KÖK - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

Prof. Dr. Amitav SANYAL / Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Gholamreza Anbarjafari / University of Tartu, Artificial Intelligence  
Prof. Dr. Giuseppe T. CİRELLA /Gdansk University 
Prof. Dr. Mohammed SHARAF / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Rajendra Kumar - London School of Commerce Asst.  
Prof. Dr. Cağrı ÖZÇINAR, Machine Learning Scientist, Samsung R&D, UK Asst.  
Prof. Dr. Reza Hosseini BAGHANAM - Islamic Azad University of Tabriz 
Doç. Dr. Slimane Ed - DAFALI - Chouaib Doukkali University 
Doç. Dr Shahid Adeel Associate Professor - Government College University Faisalabad 
Doç. Dr. Meral Özomay - Marmara University 
Doç.Dr Rümeysa Ragsana HASANZADE - Tashkent University of Architecture and Constructiony 
Dr. Cansu TOR KADIOĞLU - Twente Üniversitesi (University of Twente)s 
Dr Mozhghan Hosseinnezhad - Institute for Color Science and Technology 
Dr. Muhammad Abid MALIK - Beaconhouse National University 
Dr Haji Aminoddin - Yazd University 
Dr. Kittisak Jermsittiparsert - Kıbrıs Ada Kent University 
Dr. Tunc Asuroglu - Faculty of Medicine and Technology, Tampere University, Tampere, Finland 
Dr. Öğretim Üyesi Guzal Massadikova - Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Öğretim görevlisi Sayara Yergeshova - Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 

Doç. Dr. Gözde MERT - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Osman ŞİMŞEKER - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Rafet AKDENİZ – İstanbul Aydın Üniversitesi 
Prof. Dr. Selma KARATEPE – İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Prof. Dr. Sibel KILIÇ - Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Cengiz KAHRAMAN – İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Doç. Dr. Çimen BAYBURTLU - Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI - İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Doç. Dr. Memduh KURTULMUŞ - Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Mükerrem Bahar BAŞKIR – Bartın Üniversitesi 
Doç. Dr. Savaş EVRAN - Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY - Marmara Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERKASAP - İstanbul Gedik Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ali Özcan - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ - Namık Kemal Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Olcay ÖLÇEN - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Server Sevil Akyürek - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sıddıka AKDENİZ - Şemdinli Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Taşkın SUBAŞI - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Onur ERDİREN - Namık Kemal Üniversitesi 
Arş. Gör. Selin Karaköse - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Arş. Gör. Furkan İlker AKIN - İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Aşkın DEMİRKOL / Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen SİNA / Namık Kemal Üniversitesi 
Prof. Dr. Annad WALSER / London School of Commerce 
Prof. Dr. Emre TANDIRLI / Beykent Üniversitesi 
Prof. Dr. Fatih BAŞBUĞ / Akdeniz Üniversitesi 
Prof. Dr. Füsun KARA / Fırat Üniversitesi 
Prof. Dr. Gholamreza ANBARJAFARİ / University of Tartu, Artificial Intelligence 
Prof. Dr. Giuseppe T. CIRELLA /Gdansk University
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL / Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL / Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Himmet KARADAL / Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Melihat TÜZÜN /Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Mervyn SOKUN / London School of Commerce
Prof. Dr. Mohammed SHARAF / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa
Prof. Dr. Mustafa C. ATALAY / Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Rajendra KUMAR / London School of Commerce 
Prof. Dr. Selahattin DİLİDÜZGÜN / İstanbul Üniversitesi 
Prof. Dr. Selin ŞAHİN SEVGİLİ / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Prof. Dr. Şevki ÖZGENER / Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
Prof. Dr. Sinan ŞEN / Yalova Üniversitesi 
Prof. Dr. Sibel KILIÇ / Marmara Üniversitesi 
Prof. Dr. Tolga AKALIN / Giresun Üniversitesi 
Prof. Dr. Yusuf YAĞCI / İstanbul Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. Ali Servet ÖNCÜ - Atatürk Üniversitesi 
Doç. Dr. Bahar BAŞKIR / Bartın Üniversitesi 
Doç. Dr. Burak BOYRAZ / Yıldız Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. Bülent AKKAYA / Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Doç. Dr. Duygu HIDIROĞLU / Mersin Üniversitesi 
Doç. Dr. Emire Zeynep ÖNAL / İstanbul Üniversitesi 
Doç. Dr. Emre KUZUGÜDENLİ - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Doç. Dr. Erdal ŞEN -Fenerbahçe Üniversitesi 
Doç. Dr. Leman GÜRLEK / İstanbul Üniversitesi 
Doç. Dr. Mesut KULELİ / Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 
Doç. Dr. Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ / Isparta Meslek Yüksekokulu 
Doç. Dr. Osman YILMAZ / Batman Üniversitesi 
Doç. Dr. Ömer Yalçınkaya / Atatürk Üniversitesi - İktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü 
Doç. Dr. Pınar GÖKTAŞ / Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi 
Doç. Dr. Seda TAŞ / Trakya Üniversitesi 
Doç. Dr. Sibel ŞAHİNLER AYLA / İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 
Doç. Dr. Ümit GEZGİN / Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Vahit FECEROVA / Namık Kemal Üniversitesi 
Doç. Dr. Vildan DURMAZ / Eskişehir Teknik Üniversitesi 
Doç. Dr. Yasin ÜNAL / Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
Doç. Dr. Yeşim Müge ŞAHİN / Arel Üniversitesi 
Doç. Dr. Zafer ÖZOMAY - Marmara Üniversitesi 
Doç. Dr. Zeliha TEKİN - Muş Alparslan Üniversitesi 
Doç. Dr. Zeynep SET / Namık Kemal Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ali GÜRSOY / MSÜ Kara Harp Okulu 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül AKAYDIN / İstanbul Aydın Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Banu TELLİOĞLU / Kırklareli Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Begüm MARAL / İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi. Befrin Neval BİNGÖL / Şırnak Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ebru Nalan SÜLÜN / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Fatih EGE / Namık Kemal Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Halit UYANIK / İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM / Gelişim Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ / Namık Kemal Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi İlknur HOŞ / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Dr. Öğr. Üyesi İnci OKUMUŞ /İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Dr. Öğr. Üyesi Lale Oral ATEŞ / Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Meriç Esat BEBİTOĞLU / İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN / İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÇAKIR HATIR / Arel Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Senem Öner BULUT / İstanbul Arel Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka AKDENİZ / Şırnak Üniversitesi 
Öğr. Gör. Dr. Emin ÖZDEMİR / İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa 
Dr. Öğr. Üyesi Şerafettin SEVGİLİ – İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 
Dr. Zeki ÇETİN - Arel Üniversitesi 

DUYURULAR

DESTEKLEYENLER

Destekleyen Artikel Akademi LogoDestekleyen Marmara_UniversitesiDestekleyen Nisantasi_Universitesi Destekleyen Ekonomi Logo